Adaptční kurz I. ročníků 2015

Do školy přicházejí noví žáci I. ročníků z okolních měst a naše škola již několik let pro ně pořádá Adaptačního kurz, který se konal 2 - 4. 9. a 7 - 10. 9.2015  ve středisku v Pusté Polomi v Penzionu Setina.

Zúčastnilo se celkem cca 137 žáku ze tříd E1A(26), E1B(26) I1A(28), I1B(28), I1C(29). Kurz každé třídy byl dvoudenní s jedním noclehem, třídy se střídaly. Byla zajištěná plná penze a oběd.

Každou třídu vedl školený vedoucí kurzu Mgr Hudecová Lenka, Mgr. Daniela Kozáková. Také se zúčastnil  třídní učitel, který měl jedinečnou možnost poznat je v situacích, jež ve školním prostředí nejsou běžné.

Cílem adaptačního kurzu je, aby se žáci seznámili, našli si co nejdříve kamarády, naučili se spolupracovat. Samotný pobyt zlepšil adaptaci a vytvořil duševní pohodu žáků, protože přechod na novou školu představuje psychicky náročnou situaci.

Programovou náplň nové sestavili animátoři z Domu dětí Ostrava- Zábřeh pod vedením Lubici Kovářové. Měli připravené netradiční hry, soutěže jako je lukostřelba nebo týmové bubnování.

Metodik prevence pán Velička měl připravenou přednášku spojenou s problematikou drogové prevence a šikany.

Programová náplň byla zaměřena na osobní prožitek silných i slabých stránek, učení se toleranci, pak se soustředil na budování zdravého kolektivu, týmové spolupráce.

Počasí nám přálo, a proto programová náplň byla po všech stránkách splněna.

V Ostravě dne 16. 9. 2015

                                                                                   Vedoucí kurzu Mgr. Hudecová Lenka

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

  596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

spsei@po-msk.cz

Další kontakty

Vyhledat...