Střední průmyslová škola dnes

Škola je orientována na výuku oborů vzdělání, jejichž absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění v dalším vzdělávání na vysokých školách a na trhu práce, na kterém jsou v současnosti techničtí odborníci žádání, a to v oblastech elektrotechniky a elektroniky, informačních a komunikačních technologií a informačních systémů.

V současné době se na zde studuje denní formou ve dvoui čtyřletých oborech, které poskytují stšední vzdělání s maturitní zkouškou:

  • Informační technologie
  • Eelktrotechnika 

V obou oborech je kromě všeobecně vzdělávacích předmětů (Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Občanská nauka, Dějepis, Chemie a ekologie, Matematika, Fyzika a Tělesná výchova) zařazena i výuka základních odborných předmětů (např. Informační a komunikační technologie, Technické kreslení, Elektrotechnika, Ekonomika a Praxe) a předmětů, kterými se obory od sebe liší, čili předmětů profilových. Tyto předměty, které jsou uvedeny u jednotlivých  oborů, jsou většinou maturitními předměty a tvoří znalostní profil absolventa dané specializace.

V průběhu studia se žáci seznamují s aplikací počítačů při řešení jednotlivých úkolů, přičemž počítač slouží jako jeden z nástrojů k dosažení vytčeného technického cíle.

Odborné zaměření školy i její technické vybavení vyžaduje, v rámci uchování provozuschopnosti, nemalé finanční náklady na údržbu a funkční komletaci technických prostředků výuky.

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

  596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

spsei@po-msk.cz

Další kontakty

Vyhledat...