• Žákům
 • Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně Mgr. Daniela Kozáková po celý školní rok spolupracuje a komunikuje s rodiči v rámci třídních a konzultačních schůzek a individuálních pohovorů. Spolupracuje s třídními učiteli i ostatními pedagogickými pracovníky při individuálním přístupu ke studentům problémovým, zdravotně nebo sociálně handicapovaným a v  neposlední řadě i nadaným.

Provádí individuální pohovory se  studenty i rodiči problémových a zdravotně postižených žáků. Na výchovné komise zve studenty a jejich rodiče k projednávání špatných studijních nebo kázeňských výsledků.

Spolupracuje s odborníky s pedagogicko psychologické poradny. Informace o závěrech těchto odborníků předává třídním učitelům a vyučujícím jazyků, protože převážná část vyšetření se  týká specifických vývojových poruch učení. Dohlíží nad zohledněním studentů s těmito specifickými vývojovými poruchami učení. Předává informace z oblasti výchovného poradenství všem pedagogickým pracovníkům.

Vede dokumentaci spojenou s profesní orientací a studenty 4. ročníků informuje o možnosti studia na vysokých školách a vyšších odborných školách. Vypracovává přehled zájmu studentů o  jednotlivé vysoké školy, na něž pak navazuje statistika uplatnění absolventů.

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče:
 • úterý:   11:00 - 13:30
 • čtvrtek:  09:15 - 12:15
 • mimo určený čas po ústní dohodě
Kabinet:
budova A 6.nadzemní podlaží číslo dveří 605
Telefon:
59 611 84 65-6 klapka 173
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence Ing. Jan Slezák

 • připravuje Školní preventivní strategií na daný školní rok
 • podílí se na organizací adaptačních kurzů pro žáky 1. prvních ročníků
 • zaměřuje se na prevenci v oblasti závislostí, šikany, záškoláctví, kriminality apod.
 • shromažďuje aktuální informační materiály k problematice prevence
 • ve spolupráci s výchovným poradcem napomáhá k vytváření dobrých vztahů mezi žáky, učiteli a rodiči
 • navrhuje a zajišťuje besedy a aktivity školy
 • spolupracuje s okresním metodikem prevence při Pedagogicko psychologické poradně v Ostravě

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče:
 • pondělí:     08:45 - 09:45
 • středa:      11:00 - 11:45
 • mimo určený čas po ústní dohodě
Kabinet:
budova C 2. nadzemní podlaží číslo dveří 212
Telefon:
59 611 84 65-6 klapka 131
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

  596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

spsei@po-msk.cz

Další kontakty

Vyhledat...