• Žákům
  • Organizace školního roku

Organizace školního roku 2017/2018

Zahájení období školního vyučování šk.r. 2017/2018
4. září 2017 v 8.10 hod.
Adaptační kurzy pro žáky 1.ročníku
05. – 06. 9. 2017 - I1A
06. – 07. 9. 2017 - I1B
07. – 08. 9. 2017 - I1C
11. – 12. 9. 2017 - E1A
12. – 13. 9. 2017 - E1B
Maturitní zkoušky – podzimní období
Uvedené termíny jsou stanoveny v souladu s vyhl. č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (poslední úprava vyhláškou č. 371/2012 Sb.)
písemné zkoušky (SPŠei spádovou školou) – společná část
4. 9. 2017 – matematika - DT
4. 9. 2017 – anglický, německý, španělský jazyk - PP
5. 9. 2017 – český jazyk a literatura – PP + DT
6. 9. 2017 – anglický, německý, španělský jazyk - DT
ústní zkoušky (společná + profilová část) – 14. 9. 2017
Státní svátek - Den české státnosti
28. září 2017
Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu
28. října 2017
Podzimní prázdniny
26. října a 27. října 2017
Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
17. listopadu 2017
Den otevřených dveří
22. 11. 2017 (středa 15.00 – 18.00 h)
06. 12. 2017 (středa 15.00 – 18.00 h)
Vánoční prázdniny
24. prosince 2017 - 2. ledna 2018
Dny otevřených dveří
10. 1. 2018 (středa 15.00 – 18.00 h)
13. 1. 2018 (sobota 09.00 – 12.00 h)
Ukončení 1. pololetí
Uzávěrka klasifikace a absence: 23. 1. 2018
Pedagogická rada: 24. 1. 2018
Datum ukončení 1. pol. (vysvědčení): 31. 1. 2018
Pololetní prázdniny
2. února 2018
Jarní prázdniny na Ostravsku
od 12. do 16. března 2018
Lyžařský výcvikový kurz
2. ročník – 22. 1. – 26. 1. 2018
Velikonoční prázdniny
29. a 30. března 2018
Velikonoční pondělí
2. dubna 2018
Přijímací řízení
Přijímací zkoušky – 1. kolo - jednotné přijímací zkoušky od 12. dubna 2018 (termíny budou stanoveny MŠMT do 30. 9. 2017)
Maturitní zkoušky – jarní  období
Uvedené termíny jsou stanoveny v souladu s vyhl. č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Podání přihlášek žáky řediteli školy:
do 1. 12. 2017

Ukončení 2. pololetí (4. ročník):
- uzávěrka klasifikace a absence: 24. 4. 2018
- „poslední zvonění“ + studijní volno 25. 4. 2018
- pedagogická rada: 25. 4. 2018
- studijní volno 26. 4. 2018
- datum ukončení 2. pol. (vysvědčení): 27. 4. 2018

Písemné zkoušky společné části MZ:
v týdnu 9. – 13. 4. 2018 – PP z ČJL
(časový rozvrh určí MŠMT do 15. 1. 2018)        + od 2. 5. 2018

Ústní zkoušky společné a profilové části MZ:
v období od 21. 5. do 1. 6. 2018

Státní svátek - Svátek práce
1. května 2018
Státní svátek - Den vítězství
8. května 2018
Souvislá praxe 1. – 3. ročník
1. ročník – projektové dny 21. 5. - 1. 6. 2018
2. a 3. ročník 21. 5. - 1. 6. 2018
Opravné a dodatné zkoušky za 2. pololetí - 4.ročník
4. a 5. 6. 2018
Kontaktní schůzky s rodiči žáků přijatých do 1. roč ve šk. r. 2018/2019
14. 06. 2018
Sporovně turistický kurz pro 3. ročník
17. – 22. 6. 2018        1. turnus
22. – 27. 6. 2018        2. turnus
Ukončení 2. pololetí 1. - 3. ročníku
Uzávěrka klasifikace a absence: 22. 6. 2018 (3. ročník - 1. turnus STK 15. 6. 2018, 2. turnus STK 21. 6. 2018)
Pedagogická rada 25. 6. 2018
plánované exkurze tříd (1denní) 26. - 28. 6. 2018
Datum ukončení 2. pol. (vysvědčení): 29. 6. 2018
Hlavní prázdniny
2. 7. - 31. 08. 2018
Nástup do školy ve školním roce 2018/2019
pro žáky - 3. září 2018
pro vyučující - 27. srpna 2018
Opravné a dodatné zkoušky za 2. pololetí - 1. - 3.ročník
28. a 29. 08. 2018
Termíny třídních schůzek a pohovorů s rodiči
20. 09. 2017 17.00 h - třídní schůzky
08. 11. 2017 17.00 h - třídní schůzky
03. 01. 2018 16.00 h - 17.30 h - pohovory s rodiči
04. 04. 2018 17.00 h - třídní schůzky
09. 05. 2018 16.00 h - 17.30 h - pohovory s rodiči

 

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

info@spseiostrava.cz

Další kontakty

Vyhledat...