Náhradní a opravné maturitní zkoušky

Náhradní a opravné zkoušky pro školní rok 2018/2019 (podle vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění).

Písemné zkoušky společné části MZ (didaktické testy a písemné práce) se konají od 2. září (od 12:00 hodin) do 6. září 2019. Zkoušky se budou konat na tzv. spádových školách, na které budou žáci přiděleni s ohledem na vzdálenost od vlastní kmenové školy.

Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části se konají na naší škole 16. září 2019.

Žákovský seznam literárních děl k ústní zkoušce společné části MZ z českého jazyka a literatury odevzdávají žáci řediteli školy nejpozději do 28. června 2019.

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí (MPsO) je součástí profilové ústní MZ. Žáci naší školy ji vypracovávají dle následujícího časového harmonogramu:

1. Podání přihlášky k maturitní práci řediteli školy
  • hromadně
  • jednotlivě
  • pátek 17. 6. 2019 v 13 hod. v B205
  • do 26. 6. 2019
2.

Předání zadání MP žákům s upraveným termínem odevzdání

 (Pozn. dle vyhlášky téma a zadání maturitní práce se zachovává i pro opravnou a náhradní zkoušku.)

do 25. 6. 2019
3.

Odevzdání maturitní práce na podatelně školy

 (Pozn. Žák má na vypracování MP lhůtu nejméně 1 měsíc.)

19. - 23. 8. 2019, 8:00 až 13:00 hod

4. Oprava a zpracování posudků vedoucím a oponentem MP

26. – 29. 8. do 13:00 hod

 

5.

Předání posudku maturitní práce žákovi a členům zkušební maturitní komise na podatelně školy

(Pozn. dle vyhlášky 14 dnů před obhajobou.)

30. 8. 2019

 

6. Obhajoby maturitní práce – podle rozpisu

16. 9. 2019

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

info@spseiostrava.cz

Další kontakty

Vyhledat...