• Žákům
  • Maturantům
  • Dny otevřených dveří (nebo oken) na VŠB

Dny otevřených dveří (nebo oken) na VŠB

Od 19. ledna 2021 na VŠB pro zájemce o studium připravili několik akcí, které jim umožní dozvědět se vše, co ke správné volbě vysoké školy potřebují.

19. ledna totiž začne online studijní veletrh Gaudeamus, na který bude až do března navazovat několik akcí, na nichž mohou studenti navštívit online přednášky a představení fakult v přímém přenosu.

Podrobný přehled a aktuální informace o akcích jsou uvedeny na webu www.vsb.cz/dod

Kromě toho je připraven aktualizovaný web studuj.vsb.cz, kde jsou z jednoho místa k dispozici informace o fakultách, studijních oborech, přijímacím řízení i další podrobnosti o studiu na univerzitě. Byly doplněny nové filtry pro výběr studijních programů a s každou z našich fakult se studenti mohou seznámit i ve videu. Některé fakulty si pro studenty připravily také virtuální prohlídky a online poradenství.

Vyhledat...