• Žákům
  • IT Cluster

IT Cluster

Škola je aktivním členem IT Clusteru MSK, na jehož platformě se rozvíjí spolupráce, která řeší přípravu a současně i naplňování budoucích školních vzdělávacích programů. Škola spolupracuje s regionálními vysokými školami, zejména s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a Ostravskou univerzitou. Dále škola spolupracuje s podnikatelskými subjekty, jako např. ČEZ, Tieto, ABB Ostrava, OKIN, ATX Ostrava, NetDirect Ostrava, Crux Ostrava, PEGATRON Czech Ostrava, a to zejména v rovině seznámení s výrobním programem, možností krátkodobých praxí a dalšího uplatnění absolventů.

http://itcluster.cz/cs

Vyhledat...