Informace a formuláře pro žáky 1. ročníku

Uvedené informace a formuláře byly předány/zaslány všem uchazečům nebo zákonným zástupcům  po dodání zápisových lístků.

Upozornění na formulář „Souhlas se zpracováním osobních údajů - zkontrolujte si, prosím, zda jste obdrželi oboustranný formulář  (ti, kteří jej obdrželi mezi prvními, mají bohužel jen 1. stranu, za což se omlouváme, a žádáme o vytištění výše uvedeného formuláře)

Vyhledat...