První dojmy z nové školy 2019

2pdDne 23. 10. 2019 se uskutečnila v galerii Kratochvíle vernisáž výstavy fotografií s názvem První dojmy z nové školy. Prvním ročníkem, vstupem na střední školu, začíná pro každou dívku či chlapce nová životní etapa.  Seznamuje se s novými spolužáky, učiteli, s novým prostředím. V září probíhaly na naší škole jako každoročně adaptační kurzy, které organizovali učitelé tělesné výchovy Mgr. Lenka Hudecová a Mgr. Daniela Kozáková ve spolupráci s třídními učiteli.

Kurzy se uskutečnily v přírodním zeleném svěžím prostředí ve Frýdlantu n. Ostravicí, jak mohli návštěvníci obdivovat nejen na vystavených fotografiích, ale také na plakátech ve formě koláže z fotek a kreseb studentů.

Za třídní učitele prvních ročníků zhodnotila adaptační kurzy Mgr. Marie Kubíčková, třídní učitelka I1B. Studenti si zde našli kamarády, učili se spolupracovat, komunikovat, nebo naopak objevovat případná úskalí a slabé stránky třídy, aby pak mohli začít budovat zdravý kolektiv. Mgr. Kubíčková barvitě přiblížila atmosféru: „Žáci objevují nové prostředí, kolem vidí neznámé tváře, bojí se, těší se, nervózně se rozhlížejí, uvědomují si, že první dojem je důležitý. Kolektiv se začíná pomalu formovat, žáci se navzájem poznávají prostřednictvím nových her. Hra na kameny se ukázala jako srdcová záležitost. Naučila studenty spolupráci a vyzkoušela, jak dokážou fungovat pod tlakem. To jsou vlastnosti, které v životě budou potřebovat možná víc než vědomosti.“ Studenty čekají krásné čtyři roky, které spolu stráví na naší škole. „Třeba se během těch prvních pár společných dnů vytvořilo přátelství na celý život,“ uzavřela Mgr. Kubíčková.

Na vernisáži vystoupil také ředitel školy, Ing. Zbyněk Pospěch, který nejdříve ocenil vystavené fotografie v galerii: „Na fotkách vidím především to, že jsou zde mladí lidé plní optimismu, radosti ze života a takový adaptační kurz byl.“  Poté pan ředitel explicitně oslovil přítomné žáky: „Přechod ze základní školy na střední školu je výrazným předělem. Poznáváte jiný systém výuky, setkáváte se poprvé s odborností. Takto zásadní změny v životě přinášejí nové výzvy.“ Rovněž popřál žákům, aby se jim na škole líbilo: „Přeji Vám, abyste se zde cítili dobře, abyste našli naplnění ve svém oboru. Věřím, že vás elektrotechnika i informatika bude bavit a těšit i do budoucna.“ Pan ředitel seznámil návštěvníky s výsledky anonymního dotazníku, na který odpovědělo 132 žáků. Drtivá většina byla spokojena: 97,4 % vnímalo adaptační kurz jako dobrou akci. 93,2 % žáků vyhodnotilo kurz jako dobře připravený a 87,1 % žáků se líbily jednotlivé aktivity kurzu. Mnozí z žáků (78,8 %) by uvítali i noční hry a 73,5 % žáků kurz pomohl v komunikaci se spolužáky. To, že se kurz opravdu velmi líbil, také jednoznačně vyplývá z otázky „Byla pro vás délka pobytu vyhovující?“ - 68,2 % žáků by totiž preferovalo kurz delší.

Vernisáž obohatil hudební program: Do prvních ročníků přibylo mnoho muzikantů, hrajících na nejrůznější nástroje: akordeon, ukulele, bicí, kytara, elektrická kytara, klávesy, a také 6 klavíristů. Jedním z nových trendů naší školy je učinit naše obory lákavými i pro dívky.  Galerie Kratochvíle kráčí v duchu této ideje. Zastoupení dívek versus chlapců hudebníků bylo na vernisáži 50 na 50 %. 

Zuzana Minářová z I1B zahrála skladbu Maple Leaf Rag od jednoho z prvních představitelů ragtimu, černošského hudebníka Scota Joplina. Maple Leaf, tedy Javorový list, se stal nejhranější ragtimovou skladbou. Studentce Zuzce klavírní prsty hrály elegantně a s lehkostí, posluchači si hudbu krásně užili. Lukáš Zdražila, který je žákem třídy I1B, zahrál na klávesy dojemnou, gradující skladbu Ashes, tedy Popel. Je to titulní píseň k filmu Deadpool 2, kterou nazpívala kanadská zpěvačka Celine Dion. Většina skladeb byla harmonických. Stejně jako předchozí muzikanti i následující studentka si vybrala harmonickou skladbu River Flows In You od korejského klavíristy zvaného Yiruma. Jeho hudební styl bývá označován jako populární klasika nebo New Age. Posluchači se zaposlouchali do harmonické melodie v podání Jany Vodičkové z E3B, která je dvorní klavíristkou naší školy, hrající pravidelně na slavnostních vyřazeních absolventů v aule. Na závěr zahrál Tomáš Dutko na elektrickou kytaru Highway To Hell, Cestu do pekla od AC/DC. Tomáš je kytaristou kapely O.P.E.R.A., kterou sestavil se svými žáky nadšený a obětavý učitel základní školy.

Velké poděkování patří všem, kteří spoluutvářeli příjemnou, umělecky laděnou atmosféru v galerii Kratochvíle. Děkujeme panu řediteli Ing. Z. Pospěchovi, zástupkyni ředitele Mgr. J. Halškové, Mgr. M. Kubíčkové i ostatním třídním učitelům prvních ročníků, že jste nás přišli podpořit. Děkujeme všem hostům, kteří jste kulturní akci navštívili. V neposlední řadě děkujeme tvůrcům plakátů, fotografům a učinkujícím.

Organizace: Mgr. Lenka Drahošová, Mgr. Marie Kubíčková, Ing. Renáta Smyčková, Mgr. Irena Csaladiová, Mgr. Adam Obajtek, Mgr. Petr Műller, Mária Sčasná

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

  596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

spsei@po-msk.cz

Další kontakty

Vyhledat...