Výsledková listina 1.kola přijímacího řízení pro šk. r. 2021/2022

Pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení.

Obor:

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno dne 20.5 2021 v odpoledních hodinách. Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána zákonným zástupcům doporučeně do vlastních rukou. Další informace viz. Organizace 1. kola přijímacího řízení. Podklady pro rozhodnutí ...zde.

Pokud uchazeč byl neúspěšný a nebyl přijat ke studiu není vše ztraceno. Kontaktujte nás prosím a informujte se o možnosti odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí a o jeho možné šanci na úspěch. 

 

Rozhodnutí o přijetí

Informace pro nepřijaté uchazeče

Formulář pro odvolání

Protokol o výsledku přijímacího řízení

ředitel školy

Vyhledat...