Přijímací řízení - výsledkové listiny

pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení:

Uchazeči umístění „nad čarou“ splnili všechna stanovená kritéria přijímacího řízení: 

  • absolvování přijímacích zkoušek  formou centrálně zadávaných jednotných didaktických testů  z českého jazyka a literatury a z matematiky
  • úspěšné absolvování rozhovoru v rámci ověření znalosti českého jazyka v případě prominutí písemné zkoušky z českého jazyka a literatury (týká se uchazeče, který získal předchozí vzdělání ve škole   mimo území České republiky)
  • dosažení celkového bodového zisku minimálně  ve výši 20 bodů
  • umístění v rámci předpokládaného počtu  přijímaných uchazečů:
    • 18-20-M/01  Informační technologie – 90
    • 26-41-M/01  Elektrotechnika - 60

Výsledky jednotných zkoušek

Informativní výpisy výsledků didaktických testů zaslány e-mailem  na adresu uvedenou v přihlášce ke vzdělávání

Vyhledat...