• Uchazečům
  • Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

 

 

Uchazeči umístění „nad čarou“ splnili všechna stanovená kritéria přijímacího řízení:  

  1. absolvování přijímacích zkoušek  formou centrálně zadávaných jednotných didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky
  2. úspěšné absolvování rozhovoru v rámci ověření znalosti českého jazyka v případě prominutí písemné zkoušky z českého jazyka a literatury (týká se uchazeče, který získal předchozí vzdělání ve škole  mimo území České republiky)
  3. dosažení celkového bodového zisku minimálně ve výši 20 bodů
  4. umístění v rámci předpokládaného počtu přijímaných uchazečů:
    18-20-M/01  Informační technologie – 89 (1 místo ponecháno pro náhradní termín PZ)
    26-41-M/01  Elektrotechnika - 60

 

Výsledky jednotných zkoušek

 Informativní výpisy výsledků didaktických testů zaslány 27. 4. 2018 e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce ke vzdělávání.

Vyhledat...