• Uchazečům
  • Adaptační kurzy

Adaptační kurz 2017

Pro první ročníky se uskutečnil ve dvou termínech 5. 9. - 8. 9. 2017 a 11. 9 – 13. 9. 2017 ve středisku v Pusté Polomi v Penzionu Setina.

Zúčastnilo se celkem 147 žáku ze tříd I1A(30), I1B(29) I1C(30), E1A(29), E1B(29). Kurz každé třídy byl dvoudenní s jedním noclehem, třídy se střídaly.
Byla zajištěná plná penze. Na místo ubytování museli žáci dojít pěšky po modré turistické značce, což bylo sice o něco delší, ale příjemnější.

Kurzu se zúčastnili také třídní učitelé, kteří měli možnost poznat své žáky v situacích, jež ve školním prostředí nejsou běžné. Program sestavovali animátoři z Domu dětí Ostrava- Zábřeh pod vedením Lubici Kovářové. Měli připravené netradiční hry, soutěže jako je hod ponožkou nebo týmové přelézání žebříku, prolézání sítí, pexeso a jiné.

Vedoucí spolu s třídním učitelem provázeli třídu během soutěží.
Samotný pobyt zlepšil adaptaci a vytvořil duševní pohodu žáků, protože přechod na novou školu představuje psychicky náročnou situaci.
Cílem adaptačního kurzu bylo, aby se žáci seznámili, našli si co nejdříve kamarády, naučili se spolupracovat, komunikovat a důvěřovat si. Programová náplň byla zaměřena na osobní prožitek silných i slabých stránek, učení se toleranci, budování zdravého kolektivu.
I přes nepříznivé počasí byla programová náplň po všech stránkách splněna.

V Ostravě dne 20. 9. 2017                                  Mgr. Lenka Hudecová

Adaptační kurz 2016

Do školy přicházejí noví žáci do I. ročníků z okolních měst a naše škola již několik let pro ně pořádá Adaptačního kurz, který se konal 5 - 8. 9. a 12 - 14. 9.2016
             ve středisku v Pusté Polomi v Penzionu Setina.

Zúčastnilo se celkem 134 žáku ze tříd I1A(28), I1B(29), I1C(30), E1A(25), E1B(22).
Kurz každé třídy byl dvoudenní s jedním noclehem v chatkách, třídy se střídaly. Byla zajištěná plná penze a oběd.
Každou třídu vedl školený vedoucí kurzu Mgr. Lenka Hudecová, Mgr. Daniela Kozáková. Také se zúčastnil  třídní učitel, který měl jedinečnou možnost poznat je v situacích, jež ve školním prostředí nejsou běžné.
Cílem adaptačního kurzu je, aby se žáci seznámili, našli si co nejdříve kamarády, naučili se spolupracovat. Samotný pobyt zlepšil adaptaci a vytvořil duševní pohodu žáků, protože přechod na novou školu představuje psychicky náročnou situaci.
Program sestavovali animátoři z Domu dětí Ostrava- Zábřeh pod vedením Lubici Kovářové. Měli připravené netradiční hry, soutěže jako je hod ponožkou nebo týmové přelézání žebříku, nalévání roury, chůze na lyžích.
Metodik prevence p. Velička měl připravenou přednášku spojenou s problematikou drogové prevence a šikany, bohužel pro vytíženost, jen pro jednu třídu.
Programová náplň byla zaměřena na osobní prožitek silných i slabých stránek, učení se toleranci, pak se soustředil na budování zdravého kolektivu, týmové spolupráce.
Počasí nám přálo až druhý týden, ale i tak programová náplň byla po všech stránkách splněna. 

 V Ostravě dne 16. 10. 2016                                                                                  Vedoucí kurzu Mgr. Hudecová Lenka

 

                                                          

Adaptční kurz I. ročníků 2015

Do školy přicházejí noví žáci I. ročníků z okolních měst a naše škola již několik let pro ně pořádá Adaptačního kurz, který se konal 2 - 4. 9. a 7 - 10. 9.2015  ve středisku v Pusté Polomi v Penzionu Setina.

Zúčastnilo se celkem cca 137 žáku ze tříd E1A(26), E1B(26) I1A(28), I1B(28), I1C(29). Kurz každé třídy byl dvoudenní s jedním noclehem, třídy se střídaly. Byla zajištěná plná penze a oběd.

Každou třídu vedl školený vedoucí kurzu Mgr Hudecová Lenka, Mgr. Daniela Kozáková. Také se zúčastnil  třídní učitel, který měl jedinečnou možnost poznat je v situacích, jež ve školním prostředí nejsou běžné.

Cílem adaptačního kurzu je, aby se žáci seznámili, našli si co nejdříve kamarády, naučili se spolupracovat. Samotný pobyt zlepšil adaptaci a vytvořil duševní pohodu žáků, protože přechod na novou školu představuje psychicky náročnou situaci.

Programovou náplň nové sestavili animátoři z Domu dětí Ostrava- Zábřeh pod vedením Lubici Kovářové. Měli připravené netradiční hry, soutěže jako je lukostřelba nebo týmové bubnování.

Metodik prevence pán Velička měl připravenou přednášku spojenou s problematikou drogové prevence a šikany.

Programová náplň byla zaměřena na osobní prožitek silných i slabých stránek, učení se toleranci, pak se soustředil na budování zdravého kolektivu, týmové spolupráce.

Počasí nám přálo, a proto programová náplň byla po všech stránkách splněna.

V Ostravě dne 16. 9. 2015

                                                                                   Vedoucí kurzu Mgr. Hudecová Lenka

Adaptační kurz I. ročníků 2014/2015

Kurz pro první ročníky se uskutečnil ve dvou termínech 2. - 5. 9. 2014 a 8. – 10. 9. 2014 ve středisku v Pusté Polomi v Penzionu Setina.

Zúčastnilo se celkem 145 žáku ze tříd I1A(30), I1B(30) I1C(28), E1A(30), E1B(27). Kurz každé třídy byl dvoudenní s jedním noclehem, třídy se střídaly. Byla zajištěná plná penze a oběd.

Každou třídu vedl školený vedoucí kurzu Mgr. Dana Kozáková a Ing. Jan Slezák. Ve druhém běhu to byla Mgr. Lenka Hudecová a Mgr. Jaroslav Stříž.

Vedoucí spolu s třídním učitelem provázeli třídu během soutěží. Třídní učitel se mohl lépe věnovat své třídě a navázat kontakt se svými žáky. Samotný pobyt zlepšil adaptaci a vytvořil duševní pohodu žáků, protože přechod na novou školu představuje psychicky náročnou situaci.

V Ostravě dne 15. 10. 2014                               Mgr. Lenka Hudecová

 

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

info@spseiostrava.cz

Další kontakty

Vyhledat...