ERASMUS+, KA102, mobilita osob ve školním vzdělávání a přípravě

Je nám potěšením všem oznámit, že Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky se v letošním roce opět zúčastnila výběrového řízení projektových žádostí v rámci programu ERASMUS+, KA102, mobilita osob ve školním vzdělávání a přípravě. Z celkem 320 podaných žádostí z celé republiky bylo schváleno pouze 144 a naše škola byla zařazena mezi úspěšné žadatele o grant.

Zahraniční stáže organizované v rámci evropského programu dříve známého jako Leonardo da Vinci se na naší škole již realizovaly dříve a nyní na ně opět úspěšně navazujeme v programu Erasmus+.

Díky tomuto projektu 2020-1-CZ01-KA102-077581 bude žákům umožněno získat nové praktické znalosti a dovednosti během měsíčních zahraničních pracovních stáží v Itálii a v Portugalsku. Během dvou let se bude realizovat 8 měsíčních mobilit pro celkem 48 žáků průběžně vybíraných z třetích ročníků. Zájemci, kteří se přihlásí a projdou úspěšně výběrovým pohovorem a následnou jazykovou, kulturní a odbornou přípravou, vyjíždějí na měsíc do centrály firmy Brembo v Itálii a do technických/IT podniků v Portugalsku, kde si budou praktickou činností rozšiřovat a zdokonalovat své teoretické zkušenosti získané během dosavadního studia na naší škole. Rozsah praktických činností bude velmi pestrý a může tak maximálně využít potenciál vybraných studentů. Cílem studijně-pracovního pobytu tedy bude rozšíření odborných kompetencí účastníků stáže. Během cesty na místo konání stáže a v průběhu prvního týdne bude účastníkům k dispozici doprovázející pedagog (vyučující angličtiny nebo odborných předmětů). 

Během projektu se bude také 2x realizovat týdenní job-shadowing pro celkem 14 pedagogů naší školy na střední škole v Palermu v Itálii. Pro zúčastěné učitele bude přínosem seznámit se s know-how této školy v oblasti technické, odborné, jazykové, přírodovědné, ale i humanitní výuky. Součástí programu budou také hospitace na hodinách. Italská škola vytvořila moderní učební osnovy a disponuje inovativními vzdělávacími programy. Cílem stáže tak bude propojení odborného vzdělávání a klíčových kompetencí v rámci Evropského referenčního rámce – podnikavosti a iniciativnosti.

Očekáváme, že výsledky projektu budou mít obohacující vliv na samotné účastníky zahraničních mobilit, jejich spolužáky a dokonce i pedagogy. A samotné stínování přinese zúčastněným, ale i dalším pedagogům nové pohledy na možnosti a metody výuky ze strany jejich italských kolegů. 

Významným přínosem bude obecně větší motivace, spokojenost, prohloubení kvality vyučovacího procesu, příklad dobré praxe, apod.

 
Mgr. Silvie Holá, koordinátorka projektu
2. 10. 2020

Vyhledat...