• Projekty
  • Šablony pro SŠ

Projekt - Vzdělávání a spolupráce II.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Aktivity projektu jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe. Podporovány jsou aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, projektové dny a aktivity s využitím ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Číst dál ...

Vyhledat...