Učební plán oboru Informační technologie

Učební plán (od 1. 9. 2020)

Kategorie a názvy
vyučovaných předmětu
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
Zkratka1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkcelkem
1. Všeobecně vzdělávací předměty 19 15 12 12 58
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12
Cizí jazyk CIJ 3 3 3 3 12
Občanská nauka OBN - - 1 1 2
Dějepis DEJ 2 1 - - 3
Matematika MAT 5 4 3 3 15
Fyzika FYZ 2 2 - - 4
Chemie a ekologie CHK 2 - - - 2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Povinně volitelné 1 1
Seminář z cizího jazyka SAJ - - - 1 1
Seminář z matematiky SMA - - - 1 1
2. Odborné předměty - základní 14 19 13 7 53
Ekonomika EKO - - 2 1 3
Kancelářské aplikace KAP 2 2 - - 4
Počítačová grafika POG 2 - 2 2 6
Technické vybavení počítačů TVP 1 1 2 - 4
Operační systémy OPS - 2 4 - 6
Mechatronika MEC 3 3 3 3 12
Maturitní seminář MS - - - 1 1
Základy programování ZPR 3 3 - - 6
Základy síťových technologií ZST 2 3 - - 5
Základy webových aplikací ZWA 1 2 - - 3
Základy databází ZDA - 3 - - 3
Odborné předměty volitelné (podle zaměření) 0 0 7 11 18
Celkem hodin týdně 33 34 32 31 130
 
Zaměření Programování   - - 7 11 18
Programování PRG - - 3 3 6
Webové aplikace WEA - - 2 2 4
Databázové systémy DAS - - 2 2 4
Vývoj mobilních aplikací VMA - - - 4 4
Zaměření Síťové technologie   - - 7 11 18
Síťové technologie SIT - - 3 3 6
Kybernetická bezpečnost KBS - - 2 2 4
Virtualizační a cloudové systémy VCS - - 2 2 4
Serverové služby v OS SES - - - 4 4

Učební plán (od 1. 9. 2012)

Kategorie a názvy
vyučovaných předmětu
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
Zkratka1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkcelkem
1. Všeobecně vzdělávací předměty   19 15 12 12 58
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12
Cizí jazyk CIJ 3 3 3 3 12
Občanská nauka OBN - - 1 1 2
Dějepis DEJ 2 1 - - 3
Matematika MAT 5 4 3 3 15
Fyzika FYZ 2 2 - - 4
Chemie a ekologie CHK 2 - - - 2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Odborné předměty - základní   12 12 15 15 54
Ekonomika EKO - - - 3 3
Informační a komunikační technologie ICT 2 2 - - 4
Počítačová grafika POG 2 - - - 2
Databázové systémy DAS - 2 2 2 6
Technické vybavení počítačů TVP - 2 2 2 6
Operační systémy OPS - - 3 3 6
Praxe PRA 3 3 3 - 9
Elektrotechnika ELT 3 3 3 3 12
Technická dokumentace TED 2 - - - 3
Počítačová podpora projektování PPP - - 2 2 4
Odborné předměty volitelné (podle zaměření)   3 5 6 5 19
Celkem hodin týdně   34 32 33 32 131
 
Zaměření Programování   3 5 6 5 19
Programování PRG 3 3 2 3 11
Webové aplikace WEA - - 2 2 4
Počítačové sítě POS - 2 2 - 4
Zaměření Síťové technologie   3 5 6 5 19
Programování PRG 3 2 2 2 9
Síťové technologie SIT - 3 4 3 10

 

 

 

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

  596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

spsei@po-msk.cz

Další kontakty

Vyhledat...