Učební plán oboru Elektrotechnika

Od 1. 9. 2020

Kategorie a názvy 
vyučovaných předmětu

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
 I.II.III.IV.celkem
1. Všeobecně vzdělávací předměty   19 15 12 12 58
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12
Cizí jazyk CIJ 3 3 3 3 12
Občanská nauka OBN - - 1 1 2
Dějepis DEJ 2 1 - - 3
Matematika MAT 5 4 3 3 15
Fyzika FYZ 2 2 - - 4
Chemie a ekologie CHK 2 - - - 2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Povinně volitelné 1 1
Seminář z cizího jazyka SAJ - - - 1 1
Seminář z matematiky SMA - - - 1 1
2. Odborné předměty – základní   13 18 10 10 51
Informační a komunikační technologie ICT 3 3 - - 6
Ekonomika EKO - - - 3 3
Strojnictví STR - 2 - - 2
Technická dokumentace TED 3 - - - 3
Základy elektrotechniky ZAE 4 2 - - 6
Elektronika ELR - - 3 3 6
Elektrotechnologie ELG - 2 - - 2
Číslicová technika CIT - 3 - - 3
Elektrotechnická měření ELA - - 4 4 8
Programování PRG - 3 - - 3
Praxe PRA 3 3 3 - 9
2. Odborné předměty – volitelné (podle zaměření)   - - 12 12 23
Zaměření Aplikace počítačů – volitelné předměty   - - 12 11 23
Automatizační technika ATT - - 3 3 6
Počítačové aplikace POA - - 3 3 6
Silnoproudá zařízení SIZ - - 2 - 2
Průmyslová informatika PRI - - 4 5 9
Zaměření Elektroenergetika – volitelné předměty   - - 12 11 23
Elektroenergetika EEG - - 3 3 6
Elektrické stroje a přístroje ESP - - 3 3 6
Elektrická zařízení ELZ - - 2 3 5
Základy projektování ZAP - - 2 2 4
Automatizační technika ATT - - 2 - 2
Celkem hodin týdně   32 33 34 34 133

 

 

Učební plán dobíhající

Kategorie a názvy 
vyučovaných předmětu

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
 I.II.III.IV.celkem
1. Všeobecně vzdělávací předměty   19 15 12 12 58
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12
Cizí jazyk CIJ 3 3 3 3 12
Občanská nauka OBN - - 1 1 2
Dějepis DEJ 2 1 - - 3
Matematika MAT 5 4 3 3 15
Fyzika FYZ 2 2 - - 4
Chemie a ekologie CHK 2 - - - 2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
2. Odborné předměty – základní   13 18 10 10 51
Informační a komunikační technologie ICT 3 3 - - 6
Ekonomika EKO - - - 3 3
Strojnictví STR - 2 - - 2
Technická dokumentace TED 3 - - - 3
Základy elektrotechniky ZAE 4 2 - - 6
Elektronika ELR - - 3 3 6
Elektrotechnologie ELG - 2 - - 2
Číslicová technika CIT - 3 - - 3
Elektrotechnická měření ELA - - 4 4 8
Programování PRG - 3 - - 3
Praxe PRA 3 3 3 - 9
2. Odborné předměty – volitelné (podle zaměření)   - - 12 11 23
Zaměření Aplikace počítačů – volitelné předměty   - - 12 11 23
Automatizační technika ATT - - 3 4 7
Počítačové aplikace POA - - 3 3 6
Silnoproudá zařízení SIZ - - 2 - 2
Průmyslová informatika PRI - - 4 4 8
Zaměření Elektroenergetika – volitelné předměty   - - 12 11 23
Elektroenergetika EEG - - 3 3 6
Elektrické stroje a přístroje ESP - - 3 3 6
Elektrická zařízení ELZ - - 2 3 5
Základy projektování ZAP - - 2 2 4
Automatizační technika ATT - - 2 - 2
Celkem hodin týdně   32 33 34 33 132

 

 

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

  596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

spsei@po-msk.cz

Další kontakty

Vyhledat...