Školská rada

Školská rada se podílí na správě školy. Má šest členů, dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a mezi její pravomoci patří:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jeho uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele

Členové školské rady

Funkční období 2020 - 2023

 • Ing. Karin Černá - zvolena z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a žáků zletilých - předsedkyně
 • Ing. Petr Schaffartzik - jmenován zřizovatelem - místopředseda
 • Ing. Martin Kuchař, Ph.D. - jmenován zřizovatelem
 • Ing. Anna Golembiovská - zvolena z řad pedagogických pracovníků školy
 • Ing. Pavlína Pavlová - zvolena z řad pedagogických pracovníků školy
 • Mgr. Radim Krupa - zvolen z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a žáků zletilých

Zápisy z jednání školské rady

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

  596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

spsei@po-msk.cz

Další kontakty

Vyhledat...