• GDPR

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Kratochvílova 1490/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 00602132 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvkové organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Střední průmyslovou školou elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvkovou organizací;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Střední průmyslovou školou elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Střední průmyslovou školou elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Střední průmyslovou školou elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvkovou organizací;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvkové organizaci
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí tým externích pověřenců společnosti I3 Consultants s.r.o., IČO: 27921344, se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha.

Kontakt na odpovědnou fyzickou osobu, která výše uvedenou společnost zastupuje: Ing. Radek Fischer, telefon: +420 606 712 204, e-mail: poverenec@Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vyhledat...