Exkurze do TE Dětmarovice

Exkurze započala u modelu elektrárny. Studenti byli před samotným vstupem do výrobního bloku elektrárny seznámeni s hlavními technologickými celky a formou dotazů vtaženi do komunikace s pracovníkem elektrárny zajišťujícím výklad.

Následovala výkladem provázená prohlídka výrobní haly s instalovanými turbogenerátory, kondenzátory, umístěnými pod turbínami a ohříváky páry v prostoru mezi turbogenerátory jednotlivých výrobních bloků. První, již trvale odstavený, blok je v současnosti částečně demontován, na ostatních probíhaly udržovací práce. Následovala prohlídka velínu dvou výrobních bloků, kde se na operátorských stolech nacházela vždy dvě pracoviště pro každý blok (operátor turbíny a operátor kotle), vybavené několika monitory pro každé pracoviště. Studenti byli informování o rozsahu možné regulace bloků (100-200MW), rychlosti (4MW/min.) a způsobu regulace, o chování turbíny v ostrovním a síťovém režimu apod.

Prohlídka dále pokračovala kolem parních kotlů na střechu výrobního bloku ve výšce cca 60m nad zemí. Ze střech bylo možné vidět okolní technologii, tj. vývodovou rozvodnu 110kV a chladiče na straně generátorů a technologii zavážení a skládkování paliva a technologické bloky denitrifikace, elektrostatického odlučování popílku a odsíření na straně kotlů.

Ing. Petr Poloch

 

 

 

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

  596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

spsei@po-msk.cz

Další kontakty

Vyhledat...