Setkání žáků se zástupci Univerzity obrany v Brně a Krajského vojenského velitelství

setkani zaku se zastupci uo 2019 2Dne 12. 3. se v rámci spolupráce a sbližování Armády ČR s veřejností uskutečnilo setkání žáků školy a zástupci Armády ČR. Smyslem bylo bližší seznámení se současnou činností AČR a také možnostmi uplatnění absolventů školy, včetně představení možností studia na Univerzitě obrany v Brně. 

V prostředí auly školy se postupně představili zástupci Fakulty vojenských technologií se zaměřením na studijní obory v rámci Katedry komunikačních technologií, elektronického boje a radiolokace.

Svou činnost také představili příslušníci 532. praporu elektronického boje v Opavě s návazností uplatnění absolventů SŠ a VŠ.  Kariérním průvodcem možnostmi a postupem pro uchazeče při vstupu do AČR a dalšího studia včetně platových podmínek a ostatních požadavků byla teoretická část ukončena. 

Navázala ukázka moderní techniky EB a jejího praktického použití (obrněné vozidlo LOV IVECO, Mobilní průzkumný rušící systém MPRS, útočné zbraně atd.)

Žáci si mohli část bojové techniky prohlédnout a  vyzkoušet  za asistence profesionálních vojáků výše uvedených jednotek.

Radek Tesař, vyučující TEV a OBN

Vyhledat...