Aktivity přírodovědné komise v období ledna a února 2018

ŠKOMAM 2018

Ve dnech 15. - 17. ledna 2018 se na VŠB - TU v Ostravě Porubě konala každoroční akce Škomam (škola matematického modelování) a nadaní matematici z naší školy na takové akci přece nemohli chybět. Jednalo se o řadu přednášek a praktických cvičení s hlavním zaměřením na aplikovanou matematiku. Souběžně s přednáškami probíhala soutěž Škomamcup, ve které se utkalo 15 týmů studentů předmaturitních a maturitních ročníků středních škol Moravskoslezského kraje. Tým naší školy se umístil na 2. místě.

Víkend s matematikou

Během ledna a února probíhají kurzy Víkendového opakování matematiky pro středoškoláky na VŠB TU. Jedná se o individuální práci s malou skupinou studentů, kteří mají zájem o vysvětlení či doplnění učiva z matematiky, anebo se chtějí hlouběji seznámit s vybranými tématy. Z naší školy se účastní skupina 13 studentů, kteří se chystají k maturitní zkoušce z matematiky.

Beseda

Dne 31. 1. 2018 proběhla na naší škole beseda se studenty fakulty informatiky ČVUT Praha. Ti přijeli informovat o studiu na této škole a pomoci tak při výběru vysoké školy. Vzhledem k tomu, že se jednalo o bývalé studenty naší školy, byly beseda velmi zajímavá a poutavá i pro žáky nižších ročníků.

Víkendový Robotechcamp  2018

V průběhu dvou únorových víkendů  si naši studenti postaví vlastního robota, vyberou si  z různých typů vozítek, které je možno doplnit  o ramena s různými stupni volnosti. S vozítky bude možné překonávat překážky, schodiště apod. Společně se pokusí sestavit robotické vozítko, jednoduchého humanoida, naučí se základům programování a čeká je i souboj Robotů!

To vše opět na VŠB v rámci projektu Zlepši si techniku. Za naší školu je zatím přihlášeno 5 studentů.

 Matematika +

Jako každý rok i letos je pro studenty, kteří se rozhodnou maturovat z MAT+, připraven kurz s opakováním témat didaktického testu. Zájemci mohou začít od poloviny února chodit každý čtvrtek odpoledne. Kontakt Mgr. Kubíčková

Vyhledat...