Úspěch v překladatelské soutěži

Ostravská univerzita již tradičně několik let pořádá celostátní překladatelskou soutěž pro studenty vysokých škol, v níž jsou přeložené texty hodnoceny odbornou komisí. Letos byla v rámci soutěže nově vytvořena i kategorie pro studenty středních škol, kteří měli za úkol přeložit do českého jazyka jeden ze dvou nabízených neliterárních textů. V kategorii překladů z anglického jazyka uspěl náš student Lukáš Polka z I4A, který se v konkurenci 46 překladů nejen z Moravskoslezského, ale i Zlínského či Středočeského kraje umístil na prvním místě.

Vyvrcholením celé soutěže bude Den s překladem na FF OU, během nějž děkan fakulty předá vítězům ocenění a následně proběhne série přednášek a workshopů.

Lukáši, blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!

Mgr. Adam Obajtek
vyučující anglického jazyka

 

Vyhledat...