• odborna ucebna 5  odborna ucebna 2  odborna ucebna 7
 • sportovni hala 6  sportovni hala 4  sportovni hala 5
 • sic 2  sic 1  sic knihovna
 • budova skoly  budova chodba  jidelna 2
 • odborna ucebna 6  ucebna ict  ucebna cisco
 • ucebna robotiky 2  ucebna robotiky 4  ucebna robotiky 1
 • Učebna pro výuku - sponzorovala fa Schrack Učebna pro výuku - sponzorovala fa Schrack Učebna pro výuku - sponzorovala fa Schrack
 • Učebna pro výuku - sponzorovala fa Čeps Učebna pro výuku - sponzorovala fa Čeps Učebna pro výuku - sponzorovala fa Čeps

SPSEi-msk-white

Obory vzdělávání

 • ElektorotechnikaPříklady povolání:

  • technik provozu,
  • technolog,
  • projektant v elektrotechnice,

  dále dle absolvovaného zaměření specialista na:

  Aplikace počítačů
  • programátor mikroprocesorových systémů a průmyslových automatů,
  • technik správy sítí a systémů řídicích a provozních soustav;

  Elektroenergetiku

  • energetik,
  • specialista na elektrické sítě a rozvodné soustavy,
  • technik provozu výroby, rozvodu a užití elektrické energie.
 • InformatikaZaměření Programování a webové aplikace
  • pokročilé metody programování
  • vývoj webových aplikací
  • vývoj databází
  • vývoj mobilních aplikací
  • metodika tvorby projektů
  • správa operačních systémů

  Zaměření Síťové technologie
  • Cisco-logoCisco Networking Academy Program
  • správa lokálních i rozlehlých datových sítí
  • diagnostika počítačových sítí
  • kybernetická bezpečnost
  • virtualizační a cloudové systémy
 • Aktuality
 • Aktualizované informace k výuce od 4. 1. 2021

Hlavní strana

Aktualizované informace k výuce od 4. 1. 2021

Milí žáci,

zdravím Vás touto cestou a předávám Vám informace týkající výuky na naší škole s ohledem na nejnovějších opatření vlády.

Nejdůležitější informace:

Vláda na svém jednání 23. prosince 2020 rozhodla o zpřísnění opatření souvisejících s přechodem na stupeň 5 systému hodnocení PES. S tím souvisí také fungování škol a školských zařízení, které rovněž přechází do stupně 5.

 1. Výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách probíhá distančním způsobem. Praktická vyučování jsou rovněž realizována formou distanční.
 2. Od 4. 1. 2021 se vrací zpět standardní rozvrh výuky. Všechny předměty budou vyučovány distančně s výjimkou tělesné výchovy, která je z rozvrhu vyjmuta.
 3. Účast na distančním vyučování je povinná, zaznamenává se do třídní knihy obdobně jako absence v prezenční výuce.
 4. Pokud se nebudete moci online hodiny zúčastnit, máte povinnost nepřítomnost omluvit v souladu se školním řádem. Omluvu pošlou Vaši rodiče (v případě zletilých studentů podle pravidel školního řádu Vy nebo Vaši rodiče) mailem, případně telefonicky třídnímu učiteli, po návratu do školy předložíte omluvu v omluvném listu.
 5. Distanční výuka bude realizována již osvědčenými cestami pomocí Google Classroom, Google Meet.
 6. Komunikace učitel – student (zadávání úkolů, předávání materiálů, odevzdávání splněných úkolů studenty, zpětná vazba a hodnocení zadaných prací apod.) se bude odehrávat přes Google Classroom.
 7. Komunikace škola/učitel – rodič se bude realizovat mailovou poštou, popř. telefonicky.
 8. Do Bakalářů budou zaznamenávány známky tak, jak jste zvyklí. Navíc se zde objeví písmeno „S“, které znamená, že jste splnili úkol, který nebyl hodnocen známkou (zpětnou vazbu jste dostali prostřednictvím Google Classroom). Písmeno „N“ znamená, že jste neodevzdali zadaný úkol, neúčastnili se psaní testu apod.
 9. Má-li žák problém s technickým zařízením pro distanční výuku, nebo s připojením, je povinen neprodleně informovat učitele příslušné hodiny. Je-li problém dlouhodobý a setrvalý, informuje o této skutečnosti třídního učitele.
 10. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta. Žáci přicházejí na individuální konzultace vrátnicí budovy A.
 11. Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance)do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.
 12. Provoz budovy školy pondělí - čtvrtek (6:30 – 15:30) v pátek (6:30 - 15:00).
 13. Stravování:
  • Obědy se budou vydávat v jídelně školy v upraveném čase 12:00 – 13:30.
  • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
  • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
  • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat (take-away).

   Milí žáci,

   dovolte mi, abych Vám předal pár rad a doporučení, která se již osvědčila během distanční výuky.

       • Sledujte každodenně rozvrh hodin v Bakalářích a pokyny v Google Classrooom.
       • Pokud Vám bude cokoli nejasného, obraťte se na své učitele, pište, volejte…
       • Vytvořte si pevný harmonogram dne, pokuste se ho dodržet, zachovat si pravidelný denní režim a řád.
       • V maximální míře se zapojte do distanční výuky. 
       • Neodkládejte plnění úkolů na poslední chvíli, pracujte na úkolech průběžně. 
       • Udržujte si kontakt se spolužáky, volejte si, pište si s nimi. 

   S ohledem na zkušenosti z loňského roku předpokládám, že i nadcházející období společně úspěšně překonáme.

   Přeji Vám všem pevné zdraví!

   Zbyněk Pospěch
   ředitel školy

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

  596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

spsei@po-msk.cz

Další kontakty

Vyhledat...