• odborna ucebna 5  odborna ucebna 2  odborna ucebna 7
 • sportovni hala 6  sportovni hala 4  sportovni hala 5
 • sic 2  sic 1  sic knihovna
 • budova skoly  budova chodba  jidelna 2
 • odborna ucebna 6  ucebna ict  ucebna cisco
 • ucebna robotiky 2  ucebna robotiky 4  ucebna robotiky 1

SPSEi-msk-white

Obory vzdělávání

 • ElektorotechnikaPříklady povolání:

  • technik provozu,
  • technolog,
  • projektant v elektrotechnice,

  dále dle absolvovaného zaměření specialista na:

  Aplikace počítačů
  • programátor mikroprocesorových systémů a průmyslových automatů,
  • technik správy sítí a systémů řídicích a provozních soustav;

  Elektroenergetiku

  • energetik,
  • specialista na elektrické sítě a rozvodné soustavy,
  • technik provozu výroby, rozvodu a užití elektrické energie.
 • InformatikaZaměření Programování a webové aplikace
  • pokročilé metody programování
  • řešení složitých úloh
  • vývoj webových aplikací
  • metodika tvorby projektů

  Zaměření Síťové technologie
  • Cisco-logoCisco Networking Academy Program
  • správa lokálních i rozlehlých datových sítí
  • internetová telefonie
  • diagnostika počítačových sítí

Dny otevřených dveří

středa
15.00 – 18.00 h

 

středa
15.00 – 18.00 h

 

středa
15.00 – 18.00 h

 

sobota
09.00 – 12.00 h
 • Aktuality
 • Aktualizované informace k výuce od 14. 10. 2020

Hlavní strana

Aktualizované informace k výuce od 14. 10. 2020

Milí žáci,

zdravím Vás touto cestou a předávám Vám informace týkající výuky na naší škole s ohledem na nejnovějších opatření vlády.

Nejdůležitější informace:

Usnesením vlády české republiky ze dne 12.října 2020 č.1022 o přijetí krizového opatření vláda:

 1. zakazuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona.

 2. zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním, středním a základním uměleckém vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona. Na tyto dny jsou opatřením ze dne 8. 10. 2020 č.j. MŠMT 39185/2020-1 stanoveny dny volna.

  Informace k organizaci:

    1. Od 14. 10. 2020 do 16. 10. 2020 bude probíhat výuka dle stávajícího zvláštního rozvrhu distanční formou. Praktická vyučování nebudou realizována prezenční formou, ale již pouze formou distanční.
    2. Od 19. 10. 2020 se vrací zpět standardní rozvrh výuky. Všechny předměty budou vyučovány distančně s výjimkou tělesné výchovy, která bude z rozvrhu vyjmuta.
    3. Od 14. 10. 2020 do 1. listopadu 2020 je žákům zakázána osobní přítomnost ve škole.
    4. Jídelna školy zůstává otevřená pro žáky, kteří se vzdělávají distančním způsobem. Objednávky obědů byly všem žákům od 14. 10. zrušeny. Přejete-li si využívat služeb jídelny, proveďte novou objednávku. Čas výdeje obědů je stanoven od 12:00 hod. do 13:30 hod.
    5. Účast na distančním vyučování je povinná, zaznamenává se do třídní knihy obdobně jako absence v prezenční výuce. 
    6. Pokud se nebudete moci online hodiny zúčastnit, máte povinnost nepřítomnost omluvit v souladu se školním řádem. Omluvu pošlou Vaši rodiče (v případě zletilých studentů podle pravidel školního řádu Vy nebo Vaši rodiče) mailem, případně telefonicky třídnímu učiteli, po návratu do školy předložíte omluvu v omluvném listu.  
    7. Distanční výuka bude realizována již osvědčenými cestami pomocí Google Classroom, Google Meet.
    8. Komunikace učitel – student (zadávání úkolů, předávání materiálů, odevzdávání splněných úkolů studenty, zpětná vazba a hodnocení zadaných prací apod.) se bude odehrávat přes Google Classroom.
    9. Komunikace škola/učitel – rodič se bude realizovat mailovou poštou, popř. telefonicky. 
    10. Do Bakalářů budou zaznamenávány známky tak, jak jste zvyklí. Navíc se zde objeví písmeno „S“, které znamená, že jste splnili úkol, který nebyl hodnocen známkou (zpětnou vazbu jste dostali prostřednictvím Google Classroom). Písmeno „N“ znamená, že jste neodevzdali zadaný úkol, neúčastnili se psaní testu apod.     
    11. Má-li žák problém s technickým zařízením pro distanční výuku, nebo s připojením, je povinen neprodleně informovat učitele příslušné hodiny. Je-li problém dlouhodobý a setrvalý, informuje o této skutečnosti třídního učitele.

  Milí žáci,

  dovolte mi, abych Vám předal pár rad a doporučení, která se osvědčila během distanční výuky v loňském školním roce.

      • Sledujte každodenně rozvrh hodin v Bakalářích a pokyny v Google Classrooom.
      • Pokud Vám bude cokoli nejasného, obraťte se na své učitele, pište, volejte…
      • Vytvořte si pevný harmonogram dne, pokuste se ho dodržet, zachovat si pravidelný denní režim a řád.
      • V maximální míře se zapojte do distanční výuky. 
      • Neodkládejte plnění úkolů na poslední chvíli, pracujte na úkolech průběžně. 
      • Udržujte si kontakt se spolužáky, volejte si, pište si s nimi. 

  Z jarního období, kdy byly uzavřené školy, jsme se již v mnohém poučili a lépe si umíme představit, jaké problémy s sebou distanční vzdělávání může přinést. S ohledem na zkušenosti z loňského roku předpokládám, že i nadcházející období společně úspěšně překonáme.

  Přeji Vám všem pevné zdraví!

  Zbyněk Pospěch

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

  596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

spsei@po-msk.cz

Další kontakty

Vyhledat...