• Žákům
  • Organizace školního roku

Organizace školního roku 2016/2017

Zahájení období školního vyučování šk.r. 2016/2017
1. září 2016 v 8.10 hod.
Adaptační kurzy pro žáky 1.ročníku
05. – 06. 9. 2016 - I1A
06. – 07. 9. 2016 - I1B
07. – 08. 9. 2016 - I1C
12. – 13. 9. 2016 - E1A
13. – 14. 9. 2016 - E1B
Maturitní zkoušky – podzimní období
Uvedené termíny jsou stanoveny v souladu s vyhl. č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (poslední úprava vyhláškou č. 371/2012 Sb.)
písemná práce, didaktické testy (společná část) – 1.–5. 9. 2016
ústní zkoušky (společná + profilová část) – 12. 9. 2016
Státní svátek - Den české státnosti
28. září 2016
Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu
28. října 2016
Podzimní prázdniny
26. října a 27. října 2016
Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
17. listopadu 2016
Den otevřených dveří
23. 11. 2016 (středa 15.00 – 18.00 h)
07. 12. 2016 (středa 15.00 – 18.00 h)
Vánoční prázdniny
23. prosince 2016 - 2. ledna 2016
Dny otevřených dveří
11. 1. 2016 (středa 15.00 – 18.00 h)
14. 1. 2016 (sobota 09.00 – 12.00 h)
Ukončení 1. pololetí
Uzávěrka klasifikace a absence: 24. 1. 2017
Pedagogická rada: 25. 1. 2017
Datum ukončení 1. pol. (vysvědčení): 31. 1. 2017
Pololetní prázdniny
3. února 2017
Jarní prázdniny na Ostravsku
od 6. do 10. března 2017
Lyžařský výcvikový kurz
2. ročník – 26. 2. – 3. 3 2017
Velikonoční prázdniny
13. a 14. dubna 2017
Velikonoční pondělí
17. dubna 2017
Přijímací řízení
Přijímací zkoušky – 1. kolo - jednotné přijímací zkoušky od 12. dubna 2017
Maturitní zkoušky – jarní  období –
Uvedené termíny jsou stanoveny v souladu s vyhl. č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Podání přihlášek žáky řediteli školy:
do 1. 12. 2016

Ukončení 2. pololetí (4. ročník):
- uzávěrka klasifikace a absence: 25. 4. 2017
- „poslední zvonění“ + studijní volno 26. 4. 2017
- pedagogická rada: 26. 4. 2017
- studijní volno 27. 4. 2017
- datum ukončení 2. pol. (vysvědčení): 28. 4. 2017

Písemné zkoušky společné části MZ:
od 2. 5. 2017 - časový rozvrh určí MŠMT do 31. 12. 2016

Ústní zkoušky společné a profilové části MZ:
v období od 16. 5. do 26. 5. 2017

Státní svátek - Svátek práce
1. května 2017
Státní svátek - Den vítězství
8. května 2017
Souvislá praxe 1. – 3. ročník
1. ročník – projektové dny 15. 5. - 26. 5. 2017
2. a 3. ročník 15. 5. - 26. 5. 2017
Opravné a dodatné zkoušky za 2. pololetí - 4.ročník
5. a 6. 6. 2017
Kontaktní schůzky s rodiči žáků přijatých do 1. roč ve šk. r. 2016/2017
13. 06. 2017
Sporovně turistický kurz pro 3. ročník
18. 06. - 23. 06. 2017
Ukončení 2. pololetí 1. - 3. ročníku
Uzávěrka klasifikace a absence: 23. 6. 2017 (3. ročník 16. 6. 2017)
Pedagogická rada 26. 6. 2017
plánované exkurze tříd (1denní) 27. - 29. 6. 2017
Datum ukončení 2. pol. (vysvědčení): 30. 6. 2017
Hlavní prázdniny
3. 7. - 1. 09. 2017
Nástup do školy ve školním roce 2016/2017:
pro žáky - 4. září 2017
pro vyučující - 28. srpna 2017
Opravné a dodatné zkoušky za 2. pololetí - 1. - 3.ročník
29. a 30. 08. 2017
Termíny třídních schůzek a pohovorů s rodiči
14. 09. 2016 17.00 h - třídní schůzky
09. 11. 2016 17.00 h - třídní schůzky
4. 01. 2017 16.00 h - 17.30 h - pohovory s rodiči
29. 03. 2017 17.00 h - třídní schůzky
10. 05. 2017 16.00 h - 17.30 h - pohovory s rodiči

 

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

info@spseiostrava.cz

Další kontakty

Vyhledat...