• Žákům
  • Maturitní zkoušky
  • Informace k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2017

Informace k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2017

Náhradní a opravné zkoušky školní rok 2016/2017 (podle vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění).

Písemné zkoušky společné části MZ (didaktické testy a písemné práce) se konají od 4. září (od 12:00 hodin) do 8. září 2017. Zkoušky se budou konat na tzv. spádových školách, na které budou žáci přiděleni s ohledem na vzdálenost od vlastní kmenové školy.

Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části se konají na naší škole 14. září.

Žákovský seznam literárních děl k ústní zkoušce společné části MZ z českého jazyka a literatury odevzdávají žáci řediteli školy nejpozději do 30. června 2017.

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí (MPsO) je součástí profilové ústní MZ. Žáci naší školy ji vypracovávají dle následujícího časového harmonogramu:

1. Podání přihlášky k maturitní práci řediteli školy
  • hromadně
  • jednotlivě

 16. 6. 2017

do 26. 6. 2017

2.

Předání zadání MP žákům s upraveným termínem odevzdání (do 25. 8. 2017)

 (Pozn. dle vyhlášky téma a zadání maturitní práce se zachovává i pro opravnou a náhradní zkoušku.)

do 26. 6. 2017
3.

Odevzdání maturitní práce na podatelně školy

 (Pozn. Žák má na vypracování MP lhůtu nejméně 1 měsíc.)

21. - 25. 8. 2017, 8:00 až 13:00 hod

4. Oprava a zpracování posudků vedoucím a oponentem MP

28. – 30. 8. do 13:00 hod

 

5.

Předání posudku maturitní práce žákovi a členům zkušební maturitní komise na podatelně školy

(Pozn. dle vyhlášky 14 dnů před obhajobou.)

31. 8. 2017

 

6. Obhajoby maturitní práce – podle rozpisu

14. 9. 2017

 

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

info@spseiostrava.cz

Další kontakty

Vyhledat...