• Projekty
  • ICeMSK

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava - Informační centrum Moravskoslezského kraje (ICeMSK)

logotyp barva

Naše škola se v roce 2007 zařadila mezi Informační centra Moravskoslezského kraje, abychom nejen našimi zkušenostmi pomohli širokému fóru zájemců v efektivnějším využívání ICT prostředků ve výuce. V rámci těchto aktivit plánujeme organizování školení, konzultací a metodické pomoci. Škola se bude aktivně profilovat zejména v tématech: Multimédia ve výuce (cílová skupina ZŠ, SŠ); Profesionální zpracování videa (cílová skupina ZŠ, SŠ);

Zveme na kurz: Perspektiva 2010 - Programy v projektech (č. 1000291000)

S nástupem nových školních vzdělávacích programů přibývá projektových prvků ve výuce, ať už jde o oživení běžné výuky nebo o mezinárodní projekty. Cílem kurzu je seznámit účastníky s použitím softwarových nástrojů pro podporu tvůrčí činnosti žáků (práce s grafikou a fotografiemi, animací, zvukem a videem), pro efektivní komunikaci na dálku a k prezentaci projektových výstupů.

Rozsah: 15 h

Termíny:
 
 
18. ledna 2010 15:00-19:15 učebna A710
  8. ledna 2010 15:00-19:15 učebna A710
  1. února 2010 15:00-19:15 učebna A710

Maximální počet účastníků: 15

 

 

 

 

Další realizované školení:

Microsoft: PiL_Adm10 - Zavedení a užití služeb Microsoft Live@edu ve školní praxi

9. prosince 2009

Posluchači se v průběhu školení seznámí se základními principy a požadavky na zabezpečení klientských stanic i serverů ve školní počítačové síti, zejména jsou vysvětleny požadavky na kvalitní antivirové a antispywarové zabezpečení, používání firewallů na klientských systémech a kvalitního firewallu na síťovém routeru pro spolehlivou ochranu celé školní sítě, stejně jako nutnost pravidelných a spolehlivých aktualizací operačních systémů. V průběhu školení je představeno mnoho bezplatných stejně jako licencovaných nástrojů, které zajišťují potřebné bezpečnostní funkce.

Microsoft: PiL_Adm08 - Windows Server II.

30. listopadu 2009

V průběhu navazujícího školení Windows Server II. se účastníci seznámí s dalšími důležitými funkcemi operačního systému Windows Server 2008 zejména z oblasti zabezpečení a budou se prakticky věnovat tématům:
· Windows Firewall s pokročilou správou, izolace doménových zdrojů na bázi IPsec (domain & server isolation)
· NAP - nasazení NAP s použitím DHCP, kontrola "zdraví" klientského počítače s aplikací pravidel pro přístup k síťovým prostředkům
· správa WEB serveru IIS 7.0 (nové konfigurační soubory, delegace oprávnění, přenositelnost WEBů
· terminálové služby -vzdálené aplikace (přístup k aplikacim pomocí WEB prohlížeče), brána Terminálové služby (tunelování RDP protokolu do HTTPS komunikace)
· řešení pro vysokou dostupnost (úvod do clusterů, vytvoření 1 node clusteru, výhody)

Microsoft: PiL_Adm07 - Windows Server I.

11. listopadu 2009

Posluchači se seznámí se základními vlastnostmi serverového operačního systému (Windows Sever 2008). Po úvodním seznámení s novinkami se budou prakticky věnovat tématům:
· možnosti správy Windows Serveru (konzole Správce serveru, příkazová řádka, WinRM, Powershell)
· zálohování a obnova (stínové kopie, nástroj pro opravu a diagnostiku, nové centrum pro zálohování, celková záloha serveru)
· skupinové politiky ve Windows Serveru 2008 a Windows Vista, použití předvoleb zásad skupiny
· monitorováni spolehlivosti a výkonu
· nasazení Windows Vista - proces pro automatizované instalace Windows Vista ze síťového serveru

Perspektiva 2010 - Základy zpracování digitálního filmu pro začátečníky (č. 1000240950)

12. října 2009
19. října 2009
26. října 2009

Začátečník se naučí převést digitální film do PC a zpracovat jej v programu Pinnacle studio 10 včetně střihu, přechodů, titulků a ozvučení. Důraz je kladen na praktická cvičení.

Microsoft: PiL_Adm06 - Úvod do počítačových sítí

7. října 2009

Obsahem školení jsou základy sítí, síťové komunikace (TCP/IP), služby (DNS, DHCP, …) Školení je určeno začínajícím správcům školních počítačových sítí, kteří si nejsou jisti znalostí elementárních pojmů, funkcí a služeb prostředí počítačových sítí.
Posluchači se v průběhu školení seznámí se základy síťové infrastruktury (typy sítí, kabeláž, huby, switche, routery, …), některými vlastnostmi a pojmy komunikačního protokolu TCP/IP (IP adresa, maska, brána, MAC adresa, komunikační port, …) a vybranými síťovými službami (DHCP, DNS, WINS, …).

Perspektiva 2010 - Legislativa spojená s provozem ICT ve škole (č. 1000460950)

30. září 2009

Seminář rozšiřující technické dovednosti učitele, věnující se funkčnímu propojení textu a praktické aplikaci při začlenění ICT do výuky z hlediska platné legislativy v ČR. Blended learningový kurz nabízí také přehled informačních zdrojů a dále podpůrné materiály pro získání potřebných platných zákonů a vyhlášek.

 

Metodická odpoledne

Zahájili jsme naši činnost metodickým odpolednem na téma: Metodika digitalizace výukových materiálů, které se konalo 9. 4. 2008 na SPŠei Ostrava. Zůčastnilo se celkem 11 pedagogických pracovníků.

Účastníci se v rámci odpoledne seznámili s metodami převodu různých druhů předloh do elektronické podoby. V první části proběhlo teoretické seznámení s nejčastěji používanými formáty a v následujících částech byla předvedena metodika digitalizace grafických, audio i video materiálů, včetně praktických ukázek s možností vyzkoušení si jednotlivých činností samotnými účastníky. Vyzkoušeli si skenování obrazových předloh, převody zvukových formátů, zálohování DVD a zájem byl i o převod do a zejména z formátu PDF do editovatelné podoby. Z odevzdaných vyplněných evaluačních dotazníků a ústních vyjádření účastníků vyplývá, že se metodické odpoledne celkově setkalo s kladným ohlasem přítomných.

7. a 13. května se uskutečnily metodická odpolede na téma: Metodika digitalizace výukových materiálů, která se konala na SPŠei Ostrava a Gymnáziu Josefa Kainara v Hlučíně. Prvního odpoledne se zůčastnilo 10 zájemců a druhého odpoledne v Hlučíně 12 pedagogických pracovníků.

Účastníci se v rámci odpoledne opět seznámili s metodami převodu různých druhů předloh do elektronické podoby. V první části proběhlo teoretické seznámení s nejčastěji používanými formáty a v následujících částech byla předvedena metodika digitalizace grafických, audio i video materiálů, včetně praktických ukázek s možností vyzkoušení si jednotlivých činností samotnými účastníky. Vyzkoušeli si skenování obrazových předloh, převody zvukových formátů, zálohování DVD a zájem byl i o převod do a zejména z formátu PDF do editovatelné podoby. V prvním odpoledni vzbudila pozornost zejména možnost animací snímků, přičemž účastníci aktivně doplňovali své zkušenosti i s jinými programy, které byly posléze využity v posledním uskutečněném odpoledni. Z odevzdaných vyplněných evaluačních dotazníků a ústních vyjádření účastníků vyplývá, že se metodická odpoledne setkala vesměs s kladným ohlasem přítomných, i když v Hlučíně byla vytknuta šíře záběru, čímž utrpěly praktické ukázky a nedostatečná specifikace náplně, takže pro zúčastněné učitele IVT nebylo odpoledne dostatečně přínosné.

6. listopadu se uskutečnilo metodické odpolede na téma: Metodika digitalizace výukových materiálů II, ktere se konalo na SPŠei Ostrava. Odpoledne se zůčastnilo 16 zájemců z řad pedagogických pracovníků.

Účastníci se v rámci odpoledne krátce seznámili s nejčastěji používanými formáty a v následujících částech byla předvedena metodika digitalizace a úprav grafických a video materiálů v programech Zoner PhotoStudio (organizace fotoarchivu, úpravy fotografií, kopírování částí obrazu, vkládání textu, úprava expozice, konverze formátu, publikování, webové galerie, příprava fotografií pro zpracování ve fotolaboratoři) a Pinnacle Studio 11 (nahrávání na kameru a převod do počítače, ukázka střihu a vytvoření finálního souboru a tvorba Video DVD), včetně praktických ukázek s možností vyzkoušení si jednotlivých činností samotnými účastníky. Z odevzdaných vyplněných evaluačních dotazníků a ústních vyjádření účastníků vyplývá, že se metodické odpoledne setkalo vesměs s kladným ohlasem přítomných.

Kontaktní osoba: Ing. Josef Lukosz
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel: 596 127 364

 

Více o činnosti poradenských center ICeMSK: http://www.kvic.cz/icemsk/clanky/

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

info@spseiostrava.cz

Další kontakty

Vyhledat...