• Projekty
 • Comenius - DVPP

Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Popis aktivity

Cílem této aktivity je umožnit pedagogickým pracovníkům účast na vzdělávacích akcích (např. job-shadowing, kurz, školení, konference) v zahraničí. Individuální granty dalšího vzdělávání umožňují účastníkům zlepšit jejich znalosti a praktické profesní dovednosti a poznat vzdělávací systémy v Evropě.

Typy vzdělávacích akcí

 • strukturovaný kurz profesního rozvoje pro pracovníky ve školství se silným evropským zaměřením z hlediska obsahu i profilu školitelů i účastníků, který trvá alespoň pět plných pracovních dní;
 • job-shadowing - stáže nebo hospitace ve škole nebo jiné vhodné instituci (např. NGO- nevládní organizace);
 • účast na evropské konferenci nebo semináři organizovaném probíhající či bývalou multilaterální tematickou sítí Comenius, centralizovaným multilaterálním projektem Comenius, Národní agenturou nebo reprezentativní evropskou asociací, které působí v oblasti školního vzdělávání.

Délka vzdělávacích akcí

1 den - 6 týdnů (týdnem se rozumí 5 plných pracovních dní v zahraničí) - vzdělávací kurz musí trvat nejméně 5 pracovních dní

Kdo si může požádat o grant

 • pedagogičtí pracovníci škol zařazených v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT (mateřské školy, základní školy, střední školy, včetně odborných, speciálních a uměleckých škol a učilišť); dále ředitelé, administrativní pracovníci a další zaměstnanci školy;
 • pedagogičtí pracovníci z instituce/asociace pro počáteční nebo další vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří působí ve školním vzdělávání;
 • pracovníci z úřadů působících v oblasti školního vzdělávání na místní, regionální a národní úrovni (např. inspektoři, odborníci pracující s dětmi se speciálními potřebami);
 • nezaměstnaní učitelé nebo učitelé, kteří se po delší době vrací k učitelské profesi (např. ženy po mateřské dovolené).

Níže naleznete postřehy pedagogů, kteří absolvovali vzdělávací akci díky grantu z programu Comenius.

2013

Ve školním roce 2012/2013 čtyři naše kantorky uspěly se svými projektovými žádostmi a v letních měsících se vydají zdokonalovat své dovednosti do velmi zajímavých destinací v Evropě.

 • Mgr. Silvie Holá - PEDAGOGICAL USE OF INTERNET AND MULTIMEDIA TOOLS (Itálie - Řím)
 • Mgr. Iveta Horáková - Reading the City (Švédsko - Stockholm)
 • Mgr. Monika Pinkasová - NEW TECHNOLOGIES & METHODS VERSUS TRADITIONAL TECHNOLOGIES & METHODS USED IN THE TEACHING PROCESS IN THE EUROPEAN SCHOOL (Francie - Angouleme)
 • Ing. Renáta Revendová - The pedagogical use of Interactive Whiteboard technologies in the classroom (Belgie - Brusel)

2012

2011

Mgr. Silvie Holá

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

info@spseiostrava.cz

Další kontakty

Vyhledat...