Elektrotechnická olympiáda

EO logo mProjekt SCIENCE FACE představuje 5. ročník vědomostní soutěže Elektrotechnická olympiáda na www.facebook.com/go2fel

Soutěž je opět připravena katedrou telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT a svým posláním se snaží podpořit technické myšlení a dovednosti studentů středních škol a gymnázií.

Projekt má nejen prověřit základní vědomosti studentů z oblasti technologií, se kterými se běžně setkávají v jejich životě, ale i jejich vztah k oboru, samostatnost a kreativitu.

Soutěž EO obsahuje dvě etapy –

  1. vypracování vědomostního testu a
  2. následná možnost jít do druhého kola (etapy) se zpracováním soutěžního projektu (prezentace) na vlastní téma z oblasti technických oborů.

Test obsahuje otázky z oblasti komunikačních technologií, fyziky, matematiky, elektroniky a techniky ve středoškolských znalostních rovinách. Účast v soutěži není uzavřená, každý z účastníků může projít testem i několikrát – po každém přihlášení se vygeneruje jiných 10 otázek. Absolvování testu trvá max. 10 min.

Pedagogové mohou použít on-line test jako jeden z momentů přezkoušení svého žáka, své třídy -  „vypracovaný a okamžitě ohodnocený on-line test ihned prověří jeho/jejich znalosti“.

Soutěžní projekt (např.: prezentace tématu v PowerPoint), může student následně zpracovávat samostatně či za pomoci svého pedagoga.  Student má také možnost zúčastnit se druhé etapy se svou školní prací. Spolužáci mohou soutěžit s jejich společným projektem.

Nejlepší práce budou autoři prezentovat, před odbornou porotou a přítomnými spolužáky a pedagogy, ve velkém finále.

Hlavní ceny: poukázky na zakoupení elektroniky v hodnotě 10.000,- / 6.000,- / 4.000,- Kč

Výsledky budou uveřejněny na webu projektu. Účastníci dostanou CD s finálovými pracemi. Finále soutěže EO proběhne v prosinci 2017 na ČVUT v Praze.

Víc informací najdete na http://go2.fel.cvut.cz/

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

info@spseiostrava.cz

Další kontakty

Vyhledat...