Projektové aktivity 1. ročníků 16. – 26. května 2017

Sportovní dopoledne

sportV rámci projektových dnů jsme měli pro žáky prvních ročníků připravené sportovní aktivity na sportovní hale školy a přilehlém venkovním hřišti.
Žáci se seznámili s pravidly a v rámci svého kolektivu, i mezi třídami, soutěžili v jednotlivých komplexních pohybových aktivitách. Mohli procházet stanovišti, kde se odehrávaly tyto soutěže: Kroket, Petang, Baseball, Tenis, Fotbal, Basket a Badminton.
Díky pestrosti soutěží a příznivému počasí se programovou náplň podařilo splnit.
(autor: Mgr.  L.  Hudecová)

 

 

Exkurze v Integrovaném bezpečnostním centru Ostrava.

Studenti 1. ročníků se v rámci projektových aktivit zúčastnili exkurze v Integrovaném bezpečnostním centru Ostrava. V této nové unikátní budově sídlí všechny složky záchranného systému - tzn. zdravotnická záchranná služby, hasiči, městská policie a policie ČR. Jedná se o jedinečný projekt jak v rámci ČR, tak celé Evropy.

Studenti nejprve s kpt. Ing. Václavem Komárkem besedovali na téma protipožární ochrany, shlédli instruktážní video o výstavbě IBC, její historii i současnosti. Studenti měli možnost pozorovat práci záchranných složek živě s vysvětlujícím komentářem.

Poté se všichni přesunuli na prohlídku Hasičského záchranného sboru v Ostravě-Fifejdách. Pod vedením zkušených  a ochotných hasičů se dověděli vše o jejich práci, podmínkách a denní pracovní náplni. Prohlídka hasičské techniky, aut a záchranářského člunu byla asi pro studenty nejzajímavější. Na závěr si studenti prošli také zázemí hasičů - tělocvičnu, posilovnu, jídelnu i ubytovací prostory.

(autor: Mgr. M. Hecíková)

Exkurze na VŠB TUO

praxe 2017 13V průběhu projektových týdnů navštívili žáci 1. ročníku Katedru Informačních technologii na Vysoké škole báňské, kde se měli možnost seznámit s technologiemi pro Virtuální realitu. Jedná se o technologie umožňující uživateli interagovat se simulovaným prostředím.

Poděkování patří Ing. Martinu Němcovi, Ph.D. z VŠB FEI Katedry informatiky, který poutavě a velmi ochotně naším žákům představil a umožnil se dostat do prostředí virtuální reality a to nejen těm, kteří jsou na katedře na souvislé praxi, ale i všem žákům prvních ročníků v rámci jejich projektových aktivit.

(autor: Ing. A. Golembiovská)

 

 

 

 

Exkurze na Ostravské univerzitě

Jako každý rok i letos pro nás OU přírodovědecká fakulta připravila zajímavý program. Programu matematiky se zúčastnily všechny první ročníky, fyziku navštívily pouze dvě třídy.

Nejprve matematika ve spolupráci s informatikou připravili velmi užitečné přednášky s praktickou aplikací na téma:

1. Responzivní web
2. Šifry a kódy

3. Počítačová grafika

4. Programujeme jednoduše
5. Bezpečnost počítačových sítí
6. Agilní principy - týmová práce

V úvodu si žáci vždy vyslechli přednášku a pak se pustili do práce na počítačích.

Na katedře fyziky pro žáky připravili seznámení s virtuální fyzikální laboratoří, vzdálenou laboratoří a poté práci s čidly. Zde si mohli vyzkoušet čidla pohybu, zvuku, teploty a také termokameru. Program byl pestrý a experimenty žáky pohltily. (autor: Mgr. M. Kubíčková)

Exkurze ve firmě Tieto

tietoV pátek 19. 5. navštívili všichni žáci 1. ročníku jednu z největších IT firem v kraji, Tieto Czech. V přednáškovém sále si vyslechli prezentaci, kde se dozvěděli základní informace o firmě. Vyzkoušeli si zábavný vědomostní test, potkali se se svými staršími spolužáky, kteří zde vykonávali praxi. Někteří zaměstnanci jsou absolventi naší školy a své možné následovníky blíže seznámili s prací „ajťáka“, firemní kulturou i možností budoucí spolupráce – praxe, stáže nebo zaměstnání. (autor: Mgr. D. Kozáková)

 

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

info@spseiostrava.cz

Další kontakty

Vyhledat...