Projektové aktivity 1. ročníků 16. – 26. května 2017

Sportovní dopoledne

sportV rámci projektových dnů jsme měli pro žáky prvních ročníků připravené sportovní aktivity na sportovní hale školy a přilehlém venkovním hřišti.
Žáci se seznámili s pravidly a v rámci svého kolektivu, i mezi třídami, soutěžili v jednotlivých komplexních pohybových aktivitách. Mohli procházet stanovišti, kde se odehrávaly tyto soutěže: Kroket, Petang, Baseball, Tenis, Fotbal, Basket a Badminton.
Díky pestrosti soutěží a příznivému počasí se programovou náplň podařilo splnit.
(autor: Mgr.  L.  Hudecová)

 

 

Exkurze v Integrovaném bezpečnostním centru Ostrava.

Studenti 1. ročníků se v rámci projektových aktivit zúčastnili exkurze v Integrovaném bezpečnostním centru Ostrava. V této nové unikátní budově sídlí všechny složky záchranného systému - tzn. zdravotnická záchranná služby, hasiči, městská policie a policie ČR. Jedná se o jedinečný projekt jak v rámci ČR, tak celé Evropy.

Studenti nejprve s kpt. Ing. Václavem Komárkem besedovali na téma protipožární ochrany, shlédli instruktážní video o výstavbě IBC, její historii i současnosti. Studenti měli možnost pozorovat práci záchranných složek živě s vysvětlujícím komentářem.

Poté se všichni přesunuli na prohlídku Hasičského záchranného sboru v Ostravě-Fifejdách. Pod vedením zkušených  a ochotných hasičů se dověděli vše o jejich práci, podmínkách a denní pracovní náplni. Prohlídka hasičské techniky, aut a záchranářského člunu byla asi pro studenty nejzajímavější. Na závěr si studenti prošli také zázemí hasičů - tělocvičnu, posilovnu, jídelnu i ubytovací prostory.

(autor: Mgr. M. Hecíková)

Exkurze na VŠB TUO

praxe 2017 13V průběhu projektových týdnů navštívili žáci 1. ročníku Katedru Informačních technologii na Vysoké škole báňské, kde se měli možnost seznámit s technologiemi pro Virtuální realitu. Jedná se o technologie umožňující uživateli interagovat se simulovaným prostředím.

Poděkování patří Ing. Martinu Němcovi, Ph.D. z VŠB FEI Katedry informatiky, který poutavě a velmi ochotně naším žákům představil a umožnil se dostat do prostředí virtuální reality a to nejen těm, kteří jsou na katedře na souvislé praxi, ale i všem žákům prvních ročníků v rámci jejich projektových aktivit.

(autor: Ing. A. Golembiovská)

 

 

 

 

Exkurze na Ostravské univerzitě

Jako každý rok i letos pro nás OU přírodovědecká fakulta připravila zajímavý program. Programu matematiky se zúčastnily všechny první ročníky, fyziku navštívily pouze dvě třídy.

Nejprve matematika ve spolupráci s informatikou připravili velmi užitečné přednášky s praktickou aplikací na téma:

1. Responzivní web
2. Šifry a kódy

3. Počítačová grafika

4. Programujeme jednoduše
5. Bezpečnost počítačových sítí
6. Agilní principy - týmová práce

V úvodu si žáci vždy vyslechli přednášku a pak se pustili do práce na počítačích.

Na katedře fyziky pro žáky připravili seznámení s virtuální fyzikální laboratoří, vzdálenou laboratoří a poté práci s čidly. Zde si mohli vyzkoušet čidla pohybu, zvuku, teploty a také termokameru. Program byl pestrý a experimenty žáky pohltily. (autor: Mgr. M. Kubíčková)

Exkurze ve firmě Tieto

tietoV pátek 19. 5. navštívili všichni žáci 1. ročníku jednu z největších IT firem v kraji, Tieto Czech. V přednáškovém sále si vyslechli prezentaci, kde se dozvěděli základní informace o firmě. Vyzkoušeli si zábavný vědomostní test, potkali se se svými staršími spolužáky, kteří zde vykonávali praxi. Někteří zaměstnanci jsou absolventi naší školy a své možné následovníky blíže seznámili s prací „ajťáka“, firemní kulturou i možností budoucí spolupráce – praxe, stáže nebo zaměstnání. (autor: Mgr. D. Kozáková)

 

Veletrh „Ampér 2017“

amper 2017 2Dne 22. 3. 2017 se žáci I2A zúčastnili 25. ročníku veletrhu „Ampér 2017“ v Brně. Žáci se měli možnost seznámit s novinkami v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektromobility.

Ve třech halách a přilehlých venkovních pozemcích bylo možno vidět velké množství digitálních měřicích přístrojů, včetně příkladů konkrétního měření. Z elektroniky byly představovány např. novinky v oblasti LED osvětlení nebo infra panely/obrazy jako tepelné zářiče, fotovoltaika apod.

Číst dál ...

Prezentace firmy „maxi-technology“

Ve středyk článku 1. a 8. února 2017 proběhla ve třídách E3B a E4B přednáška na téma „Světelné zdroje a návrh osvětlení“ spojená s prezentaci firmy „maxi-technology“.

Pan Ing. Miroslav Tyrpa, jednatel firmy, přednášel na dané téma i s praktickými ukázkami. Taky poukázal na možnost souvislé praxe i budoucího uplatnění našich žáků ve firmě.

Číst dál ...

Den první pomoci

prvni pomoc 2017Ve čtvrtek 26.1. 2017 se na naší škole uskutečnila akce určená studentům prvních ročníků, na které jsme se mohli dozvědět, jak správně poskytnout první pomoc.

Studentky a vyučující Lékařské fakulty Ostravské univerzity si pro nás připravily prezentace v PowerPointu, včetně krátkých ilustračních videí, a v některých hodinách jsme si také mohli vyzkoušet nácvik různých situací v praxi. Naučili jsme se, jak obvázat poraněnou ruku, uložit ji do trojcípého šátku. Studentky nám ukázaly, jak správně použít Rautekův hmat. Dozvěděli jsme se, co dělat při úrazu elektrickým proudem.

Číst dál ...

Prezentace firmy Schrack technik

prezentace firmy schrackV pátek 27. 1. 2017 proběhla ve třídách E3B a E4B prezentace firmy Schrack technik.

Pan Jan Mynář, vedoucí ostravského střediska, představil žákům profil firmy. Přednášel na téma „Rozvaděče v bytové zástavbě“ a taky poukázal na možnosti budoucího uplatnění našich žáků ve firmě a technických oborech vůbec.

http://www.schrack.cz/o-spolecnosti/

Ing. Pavlová

Další články...

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

info@spseiostrava.cz

Další kontakty

Vyhledat...